Reisbegeleiders
 

Jorn van den Bogaert (1982) is vanaf zijn jeugd gepassioneerd door de natuur en vooral door vogels en zoogdieren. Maar ook amfibieën, reptielen en andere fauna en flora genieten zijn aandacht. Zijn grootste passie is de Europese bever, waarvoor hij naar de Belgische Ardennen verhuisde en waarvoor hij heel Europa reeds rondreisde. Jorn heeft jaren professioneel gewerkt bij natuurverenigingen en als provinciaal boswachter, maar werkt momenteel zelfstandig als natuurgids en reisleider. Verder organiseert hij kanotochten en verhuurd hij kano’s in de Ardennen. Zijn eerste reis gidste hij in 2002 en sindsdien organiseerde hij voornamelijk vele reizen naar Polen, waar de moerassen van Biebrza en de oerbossen van Bialowieza op het programma stonden. Ook gidste hij reizen naar Letland, Litouwen, Noorwegen, Finland en Spanje. Voor SNR begeleidt hij de reizen naar Wit-Rusland en Letland en mogelijk ook enkele nieuwe bestemmingen in de toekomst. In zijn vrije tijd reist Jorn vaak naar landen waar hij op zoek gaat naar de Europese grote roofdieren zoals wolf, bruine beer, lynx en veelvraat, een andere passie van hem.

 

 

Titia Brantsma- van Wulfften Palthe is vanaf haar jeugd in Zuid-Afrika gebiologeerd door dit land en zijn natuur. Door haar studie (ethologie: dierengedrag) kwam Titia begin jaren zeventig (weer) in Nederland terecht en bleef daar sindsdien hangen, ook door de politieke situatie in Zuid-Afrika. In de jaren rond 1980 kreeg ze de kans om natuur- en cultuurreizen te begeleiden naar landen in oostelijk Afrika, zoals Kenia, Tanzania en Ruanda. Daar trokken niet alleen de mensapen (vanwege haar studie) de aandacht, maar ging haar belangstelling ook uit naar de vele andere diersoorten waaronder vogels. "Mijn interesse in vogels werd extra gestimuleerd door de vogelreizen voor SNR, waarbij de Zuid-Afrikaanse ornitholoog Peter Lawson als gids betrokken was. " Die reizen speelden zich na de afschaffing van de apartheid met name af in Zuid-Afrika. Tegenwoordig begeleidt ze (ook wel samen met haar in Zuid-Afrika woonachtige broer, tevens gediplomeerde natuurgids, Berthold) reizen naar Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe en de komende jaren bovendien Malawi, Tanzania en Madagaskar. Dat daarbij, naast een dosis cultuur, ook bloemen, bomen en planten aan bod komen, spreekt vanzelf.
Niels Bronsgeest (1970) begeleidde in 1994 zijn eerste natuurreis, naar Corsica. In de jaren daarna bezocht hij met enige regelmaat Scandinavië. Hierdoor groeide zijn interesse in noordelijke streken. De sfeer, de taal, de dierenwereld en de soms barre omstandigheden trekken hem het meest. Inmiddels heeft hij gereisd in Groenland, IJsland, Finland, Noorwegen en Zweden. Vooral trektochten door de ongerepte natuur hebben zijn voorkeur. Voor Stichting Natuurreizen begeleidt hij de comfortabele natuurreizen: door prachtige landstreken struinen, maar 's avonds wel lekker in een hotel of pension genieten van een goed maal en napraten over de dag. Hij begon al vroeg in zijn jeugd met vogelen. Tussen 1980 en 1991 assisteerde hij bij ringonderzoek op het voormalige vogeltrekstation De Beer in het duingebied Berkheide tussen Wassenaar en Katwijk. Naast vogels is hij breed geïnterresseerd, o.m. in zoogdieren, libellen, flora, geologie en landschappen. Hij studeerde milieuplanologie in Deventer, werkte tussen 1998 en 2007 bij Natuur en Milieu Overijssel en is nu projectleider bij ingenieursbureau Tauw. Naast bestuurslid van SNR is hij daar mede verantwoordelijk voor de reisontwikkeling.

 

 

Jan Hullen (1952) is werkzaam bij een natuurbeschermingsorganisatie als P&O’er. Hij houdt zich in zijn vrije tijd vooral bezig met zijn grote passie “de in het wild levende vogels.” In Nederland werkt hij al sinds jaar en dag mee aan allerlei SOVON projecten, zoals de broedvogelatlassen , de waterwildtellingen en de winter- en trekvogeltellingen. De vogeltrek volgt hij jaarlijks in het najaar vanaf de telpost “de Lemelerberg”  bij Ommen. Ook wordt de trek vanaf bekende plaatsen in en buiten Europa gevolgd, zoals in Zweden in Falsterbo, Zuid Spanje en Eilat in Israel. Eveneens voert hij broedvogelinventarisaties uit in o.a. Nederland en Zweden en heeft hij  meegewerkt aan watervogeltellingen in Iran. Naast de vogels zelf is er uiteraard veel belangstelling voor de landschappen en leefomgevingen en de overige diersoorten. Ook houdt hij zich bezig met vogelfotografie en de culturele aspecten van zijn vogelreizen.

 

 

 

Jolanda Kortekaas leidde in 1998 haar eerste twee reizen voor SNR naar Polen en Rügen. Zij heeft het vogelkijken en van de natuur genieten meegekregen van haar ouders, die elkaar bij de KNNV ontmoetten en elk weekend naar buiten trokken. Haar werk als zzp'r (stoelmasseur) en andere werkzaamheden waarbij ze haar tijd zelf kan indelen, maken het mogelijk om dagelijks van de natuur bij Delft te genieten. Talen hebben haar interesse en zo kwam het dat er contact werd gelegd met Russen, waar in 2002 een boeiende SNR reis uit volgde. Als wandelaar gaat ze graag op pad in Europa, bergen zijn favoriet. Ook reizen naar woestijnlanden als Marokko, Mauritanië, Jördanië en de Sinaï blijven boeien, niet alleen op vogelgebied.

 


Dick Jonkers (1940) is tot zijn pensionering als ornitholoog/ecoloog werkzaam geweest bij Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte in Wageningen waaraan hij nog steeds als gastmedewerker verbonden is. Daarna startte hij met Greendesk, een ecologisch adviesbureau. Hij leidt al ruim 25 jaar reizen voor de stichting naar Zuid-Amerika, uiteenlopende landen in Europa en de Waddeneilanden. Zijn specialiteit is Suriname, waar hij al zeer veel is geweest. De betrokkenheid voor dit land uit zich o.a. in het bestuurslidmaatschap van Stichting Vrienden van STINASU (Stichting Natuurbehoud Suriname). Als bestuurs- en kerngroeplid van SNR denkt hij mee over het beleid, de keuze voor en voorbereiding van reizen. De brede belangstelling voor flora en fauna, in het bijzonder vogels uit zich tijdens de trips. Behalve bestuurslid van diverse vogelorganisaties en een cultuurhistorische vereniging, excursieleider en coördinator van diverse vogelonderzoeken is hij (hoofd)redacteur van enkele periodieken en publiceert daarnaast regelmatig in boeken en tijdschriften over planten en dieren. Als reisleider vindt hij het belangrijk om kennis over te dragen en met natuurliefhebbers te genieten van wat de reizen bieden.

 


André J. van Loon (1957) is bioloog van origine en gespecialiseerd in vogels en mieren. André werkt bij de European Invertebrate Survey Nederland (EIS), een instituut dat verbonden is aan het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Verder is hij actief als freelance redacteur, vertaler en DTP'er (vogelboeken, tijdschrift Dutch Birding). In 1986 werd hij actief als reisleider voor de Stichting. Zijn favoriete reizen zijn vogelreizen naar arctische, boreale en mediterrane bestemmingen, alsmede bestemmingen in het Midden-Oosten. 

Gerben Mensink (1966) groeide op in Friesland en is een buitenmens pur sang. Als vogelaar, zeiler en fietser bezocht hij vele plekken op deze aardbol. Zijn passie voor vogels ontstond toen hij zich als kleuter verwonderde over de fantastische kleuren van een adulte spreeuw. Die passie heeft zich inmiddels uitgebreid tot vlinders, libellen en natuur en landschap in brede zin. Ook zeezoogdieren hebben zijn warme belangstelling. Hij werkt al sinds zijn middelbareschooltijd mee aan diverse vogel-, vlinder en libelleninventarisaties. De laatste jaren is hij als vrijwillig vogelteller vooral actief in Overijssel en op Rottumeroog en -plaat. Ook in zijn werk staan natuur en landschap centraal. Hij studeerde milieukunde in Deventer en waterbeheer en natuurontwikkeling in Arnhem. Hij werkte als beleidsmedewerker natuurbescherming bij de provincie Overijssel en is momenteel beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij Natuur en Milieu Overijssel. Als zeezeiler stak hij vier keer de Atlantische Oceaan over. Met zijn vriendin maakte hij fietsreizen door onder andere de Lofoten, Portugal, Bulgarije, Vietnam, Cambodja en IJsland. Als reisleider maakt hij mensen graag deelgenoot van zijn passie voor natuur en landschap. Niet alleen zeldzame soorten krijgen daarbij aandacht, maar ook zaken als gedrag en ecologische relaties. Hij verliest bovendien de culturele aspecten van de te bezoeken landen niet uit het oog.

 

 

Louis van Oort (1967) is journalist, natuurliefhebber in het algemeen en vogelaar in het bijzonder. En dat in de breedste zin van het woord: inventariseren, trektellen, zeldzaamheden vinden en excursies leiden, hij doet het allemaal even graag. Voor Vogelbescherming Nederland is hij community manager bij Beleef de Lente, het grootste vogelwebcamproject ter wereld.

Naast vogels zoekt en vindt hij graag vlinders en libellen. Hij is bovendien redactielid van Vlinders, het tijdschrift van de Vlinderstichting. Hij laat mensen graag delen in de fascinerende aspecten van de natuur. Hetzelfde geldt voor cultuur, waar hij als (van oorsprong) historicus boeiend over kan vertellen.

 

 

 

Paul van der Poel (1946) is sinds zijn jonge jaren geïnteresseerd in alles wat met de natuur te maken heeft, maar vooral op vogels gericht. Sinds ruim 30 jaar is hij betrokken als lector en begeleider van excursies van de vogelherkenningscursus in het Gooi. Werkte onder andere voor het gewest Gooi en Vechtstreek als ornithologische medewerker aan het milieukarteringsonderzoek van de Vechtstreek en was bij het CBS op de afdeling natuurlijk milieu medewerker aan de eerste broedvogelatlas, de atlas van de Nederlandse vogels en de opzet van de punt transecttellingen (PTT project). Hij leidt ruim 25 jaar allerlei reizen met het accent op vogels en landschap (o.a. Eifel, Rügen, Müritzgebied, Zuid Zweden, Schotland, Sardinië, Extremadura, Coto de Doñana en Patagonië).
Kees Tegelberg (1955) is als bedrijfskundige werkzaam in het bedrijfsleven en heeft dus ogenschijnlijk andere ambities dan het begeleiden van reizen voor de stichting. Kees is echter al meer dan 35 jaar actief als ornitholoog, als begeleider van groepen in het veld, maar ook als onderzoeker. Zo is Kees meer dan 10 jaar actief geweest in het uitvoeren en coördineren van veldornithologisch onderzoek voor de Rijksuniversiteit Leiden. Met vogels als basis is zijn interesse uitgegroeid tot alles wat je verder in de natuur tegenkomt.

 

 

 
<h1>stichtingnatuurreizen.nl sitemap:</h1> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1032">Home</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1030">Onze reizen</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1185">Diepholz</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1187">Wit-Rusland</a><br /> --<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1234">De reis op kaart</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1145">Nu boeken</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1148">Reis boeken</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1150">Betalingen</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1149">Algemene voorwaarden</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1023">Over SNR</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1138">Historie</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1137"><b>Reisbegeleiders</b></a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1139">Contact opnemen</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1140">Colofon</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1231">Service &amp; Links</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1157">Algemene paklijst</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=101">Aanmelden nieuwsbrief</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />