Hongarije

Van Kleine weerschijnvlinder tot Grote trap: 10 tot en met 17 juni 2018

 

Het Noordoosten van Hongarije is een zeer gevarieerd gebied waar je je in een uur tijd van een alpiene weide naar een steppegebied zou kunnen verplaatsen. Tijdens die reis zou je je vergapen aan rotsachtige kalkgraslanden, subalpiene beukenbossen, mediterrane eikenbossen, lieftallige beekdalen, uitgestrekte uiterwaarden in een ouderwets rivierenlandschap en primaire steppen. U hoeft zich echter niet te haasten want voor deze fraaie en erg afwisselende reis nemen we een week de tijd, zodat u in de genoemde biotopen de tijd heeft om al het moois uit de dieren en plantenwereld in u op te nemen.

De basis voor deze reis is Farm Lator, een natuurcentrum dat wordt gerund door een Nederlandse bioloog en zijn Hongaarse vrouw. De wilde tuin en boomgaard van dit natuurcentrum beslaan een hectare en bieden al veel moois, zoals Zevenslaper, Smaragdhagedis, Esculaapslang, heel veel Appelvinken, Middelste Bonte Specht, Draaihals, Withalsvliegenvanger, Keizerarend en een keur aan insecten. Wat dacht u van de Wespenspin, Bosbeekjuffers, Kleine weerschijnvlinders, Lathyruszwevers en Keizermantels. We zullen hier ook een lichtval zetten om de grote diversiteit aan nachtvlinders te bewonderen. Zangvogels worden op verschillende plekken gevoerd. Op een van deze plaatsen is een schuilhut waar o.a. Appelvinken en Middelste bonte specht kunnen worden gefotografeerd.

 

Farm Lator

 

Uw gastheer is een Nederlander die daar samen met zijn Hongaarse vrouw voor u zorgt. De sfeer op het complex is persoonlijk en ongedwongen. Er zijn verschillende romantische zithoekjes en op het terras kunt u onder een reusachtige walnootboom tot rust komen. In de natuurbibliotheek kunt u uw soortenkennis bijspijkeren. Het is een heerlijke plek om iedere dag terug te keren. Uw gastheer Rob de Jong verkent al 15 jaar lang deze streek en kent de interessantste locaties en planten- en dierenwereld. Hij begint op de dag van aankomst, na het eerste heerlijke diner, met een inleiding op de week en de geologie van de streek, zodat u een beetje gevoel krijgt met het gebied.

De reis begint in het Bükkgebergte, een oud karstgebergte. Er zijn fraaie bossen met 8 spechtensoorten en bijzondere planten en dieren, o.a Rode Bosvogeltjes, het Vliegend hert, Alpenboktor, Vuursalamander en Zwarte apollo's, maar ook bijzondere graslanden met een pannonisch/pontische flora. Je vindt er planten als Vuurwerkplant, Rode bosvogeltjes en de twee irissoorten Iris variegata en Grasbladige iris en veel soorten vlinders, o.a. Roodbonte parelmoervlinder en Zwarte apollo. In een mooi beekdal komen we rivierbegeleidende planten als Clematis integrifolia en Iris spuria tegen.

 

Alpenboktor 

 

De wandeling hier begint met een grote kolonie Bijeneters. De schreeuwarend en zwarte ooievaars broeden in de aangrenzende bossen en Sperwergrasmussen in het struikgewas. Achterin de vallei huist een populatie Siesels, een grondeekhoorn die we met wat geduld goed kunnen zien. De Zuidelijke pijpbloemvlinder is hier de opvallendste vlinder.

De Kleine Hortobagy en Hortobagy vormen de meest westelijk gelegen steppen in Europa. Waar eens een grote (pannonische) binnenzee lag, bevindt zich nu een immense vlakte met steppegraslanden. Sakervalk, Roodpootvalk, Scharrelaar en Kleine Klapekster zijn de echte steppevogels, die we hier zullen tegenkomen. Een ontmoeting met een Grote trap, een groep Kraanvogels of een Keizerarend is ook niet uitgesloten. Vreemd genoeg worden deze steppen gekarakteriseerd door veel zoutminnende planten. Lamsoor bijvoorbeeld zou je hier niet verwachten. Waarom die hier groeit, hoort u tijdens een dagexcursie. Er zijn ook echte steppesoorten als Paarse toorts en Phlomis tuberosa. De Kleine Hortobagy is de beste plek om te zoeken naar Boomkikkers, Roodbuikpad en andere amfibieen. Ook een echte steppesoort is de Hongaarse tarantula (Lycosidae tarantula), die we zullen proberen te vinden. 

 

Zuidelijke Pijpbloemvlinder

 

Het Nationaal Park Aggtelek is het beste vlindergebied van Midden-Europa met uitgestrekte, bloemrijke kalkgraslanden. We zoeken hier naar een aantal zeldzame dagvlinders als de Boszandoog en de Grote ijsvogelvlinder. Dit gebied staat bekend om zijn drinkgezelschappen. Het gebied wordt begraasd door de Hucul. Vlinders zijn dol op de uitwerpselen van dit kleine Hongaarse paardenras. In de bibliotheek van Farm Lator zal dit zeer interessante gedrag tijdens een videopresentatie worden toegelicht.

 

Kardinaalsmantel

 

Noordoost-Hongarije is in het voorjaar een waar paradijs voor natuurliefhebbers. Deze bijzondere natuur- en vogelreis brengt u in de mooiste gebieden in het noordoostelijk gedeelte van het land. In het grote Hongaarse laaglandbekken dat gelegen is tussen de Karpaten en het Dinarische gebergte liggen interessante poestagebieden en het prachtige rivierdal van de Tisza. We maken kennis met verschillende delen van het Bükkgebergte. Dit gebergte met vulkanische invloeden is niet alleen begroeid met dichte beukenbossen met tal van bijzondere bosvogels, maar juist de wat meer open randgebieden met bijzondere meer parkachtige, beweide en vaak zeer bloemrijke landschappen bieden bezoekers tal van bijzondere verrassingen. We bezoeken niet alleen een prachtig gebied dat met het traditionele Hongaarse grijze rundvee wordt beweid, maar ook in het hart van het Bükkgebergte de plek waar nog geheel volgens eeuwenoude tradities kalk wordt gerbrand. Daarmee maken we kennis met een indrukwekkende verwevenheid van natuurkwaliteiten en cultuurhistorie.


Bükk gebergte


Programma

Dag 1 Aankomst op Farm Lator. In de 1 ha grote tuin en boomgaard van uw accommodatie is veel te zien. De budleja’s in de tuin zijn tijdens de bloeitijd in de zomer als een magneet voor de Argynnis soorten als Keizersmantel Argynnis paphia en Bosrandparelmoervlinder Argynnis adippe. De grote zwarte houtbij Xylocopa violacae, die op de betonnen telefoonpaal in de tuin vliegt, zorgt voor een mediterraan tintje. Dat geldt ook voor de bidsprinkhaan Mantis religiosa. Het Kruidvlier Sambucus ebulus, waarvan net buiten het hek een grote populatie staat, is een van de betere nectarleveranciers voor vlinders en kevers. Sommige boktorren vinden de bloemen onweerstaanbaar. Kleine pages zitten er ook graag op. Ook Kleine weerschijnvlinders Apatura ilia vliegen zomaar door het dorp. De boomgaard met appelbomen van meer dan 100 jaar oud trekken veel vogels. Vooral spechten voelen zich hier thuis. Mogelijk broedt er dit jaar een stelletje Draaihalzen of Middelste bonte spechten. De Withalsvliegenvanger, een echte bosvogel, broedt jaarlijks in verlaten spechtenesten. Helaas worden nogal wat nesten geroofd door de imposante Esculaapslang Elaphne longissima. Herpetologen zullen zich daarop verheugen, maar de slangen zijn echt niet bevordelijk voor de vogelstand in de boomgaard. Appelvinken en Middelste bonte spechten, naast veel andere zangvogels, kunnen worden gefotografeerd vanuit een schuilhut bij de voederplaats.

 

Bijeneter

 

Dag 2 Omgeving Lator, vulkanische plateaus. De eerste dag blijven we in en in de omgeving van ons dorp. Er zijn enkele graslandjes direkt in het dorp en een bospad dat wordt geflankeerd met een zeer ruige begroeiing, allemaal plekken met veel insecten. We vinden er mogelijk Grote vossen Nymphalis polychloros, Snuitvlinder Lybithea celtis, Lathyruszwever Neptis sappho en veel andere insecten, o.a. verschillende boktorren. In het bos groeien bijzondere planten als de Vuurwerkplant Dictamnus alba en het Prikkebeen Lychnis coronaria, beide tuinplanten in west-Europa. Het grote zenegroen Ajuga genevensis is een soort met een verspreiding in de Karpaten, evenals Mellicta carpatica, een hele mooie plant met grote lipbloemen. Mogelijk bloeien er enkele orchideeen. Het Rood bosvogeltje Cephelanthera rubra bloeit in juni, maar andere soorten als Vogelnestje Neottia nidus-avis, Puperorchis Orchis pupurea, Slanke wespenorchis Epipactis microphylla, Wit en Bleek bosvogeltje C. Longifolia en damasonium bloeien in mei. 

 

Paartje Roodpootvalken

 

Een stukje hogerop, op de vulkanische plateaus tref je weer een ander soort vegetatie. Het eerste stuk langs het karakteristieke kerkhofje en een mooie helling zal voor oponthoud zorgen vanwege de vlinderrijkdom, maar ook omdat er jaarlijks Sperwergrasmussen en Grauwe klauwieren broeden. Bovendien passeren we zo’n mooi ouderwets gestapeld muurtje met Smaragdhagedissen. Boven op het plateau liggen voormalige weidegronden. In tegenstelling tot de poesta lopen hier geen herders meer rond met schapen. De graslanden verruigen, en zijn nu in een stadium dat optimaal is voor insecten. Tevens herbergen ze verschillende orchideeen, zoals de Wantsenorchis en Bergnachtorchis. De Harlekijn is vermoedelijk al uitgebloeid. Er bloeien ook veel typische steppesoorten als Ilyrische boterbloem Ranunculus Illyricum of Paarse toorts Verbascum phoenicum. En ook pannonische endemen als de anjer Dianthus pontedere. Noch een paar fraaie planten zijn Rosa gallica, en Inula hirta. Zonder dat je het weet richten we onze neuzen naar de grond terwijl elk moment een Keizerarend kan passeren om te gaan jagen op de landbouwgronden verder naar het zuiden. Er broedt jaarlijks 1 of 2 paar in de direkte omgeving van Farm Lator. Vlinders die je op deze route aantreft zijn Roodbonte parelmoervlinder Euphydrias maturna, Tijmblauwtje Maculinea arion, Zilveren maan Clossiana selene, Heideblauwtje Plebejus argus, Vetkruidblauwtje Scolitantides orion en velen meer. Op de terugweg lopen we door o.a. een mediterraan eikenbos. Door de aanwezigheid van oude Moseiken Qeurqus cerris is het Vliegend hert Lucanus cervus een algemene soort. We komen hem overdag vast eens tegen, maar even voor de schemer vliegen ze af en aan in de tuin van Farm Lator, samen met vuurvliegjes. Na de schemer worden dieren aktief die je overdag niet ziet. Zo kan het zijn dat je een nachtzwaluw denkt te horen, maar meestal is het het bijna identieke geluid van de Groene pad of een Veenmol.

Het is ook leuk om ’s avonds eens bij het Slangenkruid te posten. Met wat geluk zie je dan het Klein en Groot avondrood Deilephila elpenor en porcellus foerageren op de bloemen. 's Avonds kunnen we proberen een glimp op te vangen van een relmuis. Deze worden op een vaste plek gevoerd met appels.

 

Sperwergrasmus

 

Dag 3 Kleine Hortobagy, authentieke steppe. Borsodi Mezoseg of in de volksmond de Kleine Hortobagy ligt ten westen van de Tisza. De grotere broer en meer beroemde grote Hortobagy ligt daar ten oosten van. De kleine poesta is maar liefst 25000 hectare groot. Het gebied is stiller en daardoor authentieker. Er loopt geen enkele verharde weg doorheen! De bermen van het zandpad dat we volgen herbergen mooie akkeronkruiden. Het Ridderspoor Consolida vulgaris bijvoorbeeld is er algemeen en heeft hier een naaste verwant, de Oostelijk ridderspoor Consolida orientalis. Ook het Bielzekruid Hyosyamus niger staat hier en daar. Vogels als Paapje, Roodborsttapuit, Gele kwikstaart zijn algemeen in deze kruidenrijke begroeiingen, evenals sommige vlindersoorten als de Knoopkruidparelmoervlinder Melitea phoebe en de Koninginnepage Papilio machaon. Meestal zien we langs deze weg Keizerarenden en andere roofvogels. De omgeving wordt allengs authenthieker, steeds meer schrale graslanden, steeds minder akkerbouw. De onverharde weg eindigt bij een tanya (boerderij), die met behulp van subsidies het omringende gebied beheert met behulp van een echt Hongaars ras koeien, de zogenaamde grey cattle. In een van de stallen broed regelmatig de Hop. We maken er een flinke wandeling naar een vogelkijkhut aan een natuurlijk meer. We lopen langs een zogenaamde Szik, een zout-tolerante vegetatie, een beetje vergelijkbaar met de Nederlandse kwelders. Je vindt er interessante soorten die endemisch zijn voor de pannonische ecoregio of zelfs voor Hongarije. De meeste zijn klein, bijvoorbeeld een soort zeealsem Artemisia pannonicum en een zeer algemeen Kruidkersje Lepidium crassifolium. De heerlijke geur van de alsem vergezelt je gedurende de wandeling. Ook groeit hier het Hongaarse Lamsoor Limonium gmellini, dat vermoedelijk nog niet bloeit. De wandeling eindigt bij een typisch steppemeer dat soms, in jaren met weinig neerslag, helemaal droogvalt. Er is soms veel aktiviteit van Kraanvogels en Zeearenden komen er jagen op ganzen. Vaak zitten hier boomkikkers Hyla arborea tussen de lisdodden en Grote vuurvlinders Lycaena dispar op de kamille.

Op de loessgronden vindt je echte steppesoorten als Bossalie Salvia nemorosa, een silene Silene viscosa en de steppe salie Salvia austriaca zijn algemeen. Steppespecialisten onder de vlinders zijn het Oostelijk resedawitje Pontia edusa, de Oostelijke luzernevlinder Colias erate en de Oostelijke vuurvlinder Thersamonia thersamon. Mogelijk zien we ook een Sakervalk of een Keizerarend. Zeker zijn we van de Scharrelaar, Bijeneters en de Kleine klapekster en meestal levert een dag in dit gebied ook wel een paar Hoppen op. Een erg bijzonder amfibie is de knalgroene Boomkikker Hyla arborea. Het vraagt wat oefening om hem te vinden. Als je er een hebt gevonden, zie je er meer. Andere amfibieen met een grote trefkans zijn de Roodbuikvuurpad Bombina bombina, de nauwe verwant van de Geelbuikvuurpad Bombina variegata, maar is een echte steppesoort en tenslotte de Knoflookpad Pelobates fuscus. Onder de invertebraten zijn nog andere interessante soorten te vinden in de graslanden. De grootste wolfspin van Europa bijvoorbeeld Lycosa singoriensis, oftewel de Hongaarse Tarantula. Deze leeft in holletjes in de bodem. Je ziet hem dus maar zelden, maar met wat geduld lukt het vaak wel. Tevens komen we langs biotoopjes die rijk zijn aan libellen.

 

Scharrelaar 

 

Dag 4 Naar het hart van het Bükk gebergte. Het centrale deel van het Bükk gebergte vormt het meest karakteristieke deel van het karstgebergte. Hier zijn meer dan 800 grotten ontdekt. Bovengronds vindt je op het centrale plateau karstverschijnselen in de vorm van dolines, grote kuilen in de oppervlakte, ongeveer op dezelfde wijze ontstaan als grotten. Sommigen zijn zelfs ontstaan doordat een grot is ingestort. Het landschap is erg spectaculair, vooral daar waar deze dolines aan elkaar zijn gegroeid en zijn begroeid met jeneverbesstruweel. De dolines worden bevolkt door tal van zeldzame vlindersoorten, zoals het Zwart blauwtje Eumedonia eumedon, de Rode vuurvlinder Lycaena hippothoe, de Duinparelmoervlinder Argynnis niobe, en de Woudparelmoervlinder Melitea diamina. Omdat dit plateau een stuk hoger ligt dan Farm Lator, vliegen hier zeker nog Zwarte apollo's Parnassius mnemosyne, terwijl die een 600 meter lager al bija of helemaal zijn verdwenen. De flora is uitbundig. Soorten van de steppe (bijvoorbeeld Bossalie) komen hier voor naast soorten van het hooggebergte zoals Zilverdistel Carlina acaulis en Knotsorchis Traunsteineria globosa.

Daarnaast groeien er verschillende soorten Gentianen en verschillende Irissoorten (Iris siberica, Iris variegata). Een elegante soort, die je ook kent van west-Europa is de Turkse lelie Lilium martagon. De meest spectaculaire lelie van Europa is de Lilium bulbiferum. Hopenlijk treffen we deze bloeiend aan. In de Beukenbossen hebben we een kans de Alpenboktor tegen te komen. 

 

Zwarte Apollo

 

Dag 5 Kisgyor, botanisch paradijs (of Nationaal Park Aggtelek, vlinderparadijs). Kisgyor op een steenworp vanaf de accommodatie. Botanisch een van de beste hellinkjes in Hongarije. Deze helling is zeer divers, met verlaten wijngaarden, kleinschalige akkertjes, boomgaarden, weidegrond, schrale graslanden, prachtig struweel en op sommige plaatsen ook rotsachtig. Geelgorzen, Draaihalzen, Sperwergrasmussen, Grauwe klauwieren, Syrische en Kleine bonte spechten houden van deze afwisseling. De Schreeuw- en Slangenarend broeden in de buurt. Op de zuidoostelijke flank van deze helling groeien typisch pannonische plantesoorten als Cirsium pannonica, Centaurea sadleriana, Centaurea triumphetti. Een echte oogvanger is de Grasbladige iris Iris graminea. In het lichte en droge eikenbos, onderaan de helling, groeien er honderden. De bloeitijd is slechts kort. Hopelijk zijn we er precies in de top van de bloeitijd. Dat hangt uiteraard af van de gemiddelde temperatuur in de lente. Een zuivere schoonheid en zeer fotogeniek is de forse vleugeltjesbloem Polygala major. Ook komen we meerdere soorten vedergras tegen. Stipa joanis is de meest algemene. Een andere spectaculaire plant is het oostelijke slangekruid Echium rubrum. Vlinders zijn er te veel om op te noemen. Twee soorten verdienen extra aandacht. Onder aan de helling staat een grote populatie met het aantrekkelijk Kruidvlier. Doorgaans zitten daar halverwege juni tientallen Wegedoornpages Satyrium spini op. Dit is de mooiste onder de kleine pages. Degenen die niet voorgoed onderweg ergens zijn blijven plakken, treffen op de top een populatie van de Spireazwever Neptis rivularis, een echte orientaal. Een zuiver mediterraan element op deze zuidelijk georienteerde helling is de enorme vleugelloze sprinkhaan Saga pedo. De diversiteit aan insecten is hier erg groot. De meest opvallende zijn uiteraard de vlinders, zoals de tweekleurige parelmoer Melitaea dydima. Bovenop de heuvel is de bodem dun met veel rotsen aan de oppervlakte. Regelmatig schiet er een zand of smaragdhagedis weg. Het Siberisch klokje Campanula sibirica groeit hier uitbundig, samen met de zeldzame pannonische soort Onosma visianii, een parel onder de smeerwortels. Een piepklein maar fraai vlindertje leeft ook hier op dit rotsachtige terrein, het Oostelijk klein tijmblauwtje Pseudophilotes vicrama.

 

Smaragdhagedis

 

Dag 6 Hortobagy visvijvers en steppen. Een wandeling tussen de vijvers langs de honderden meters brede en kilometers lange rietkragen wekken de indruk dat het hier een uitgestrekt natuurlijk moerasgebied betreft. Honderden Baardmannen en Buidelmezen broeden er, naast Zwartkoprietzanger en Blauwborst. Het aantal reigers is hier enorm. Behalve de koereiger zijn alle Europese soorten hier vertegenwoordigd. Er zijn grote kwakkenkolonies (in totaal ca. 500 paar). Purperreigers zijn algemener dan blauwe reigers! Zelfs de zwarte ibis broedt hier met enkele paartjes. Op de visvijvers huizen onder andere roodhalsfuut en geoorde fuut. Alle Europese moerassterns zijn aanwezig. Deze en zeer veel ander soorten kunnen worden geobserveerd vanaf vogeltorens, die op de hoeken van de visvijvers zijn gebouwd. Een dag in de visvijvers is pas echt kompleet met een Zeearend en een groep overvliegende Kraanvogels. In de juiste periode vliegt tussen de vijvers een juweel van een vlinder: de grote vuurvlinder Lycaena dispar en vroeger in het jaar de Zuidelijke pijpbloemvlinder Zerynthia polyxena. Op deze dag is ook een bezoek aan een Roodpootvalkenkolonie gepland, evenals een poging om de Grote trap te zien.

 

Kwak

 

Dag 7 De Tard vallei, romantisch beekdal. De Tard vallei is een ouderwets en oogstrelend stroomdal in midden zuidelijk Bükk. Een aantal echte rivierbegeleiders als Clematis integrifolia en Iris spuria vindt je hier, naast steppesoorten als Paarse toorts Verbascum phoenicum, Phlomis tuberosa en Salvia austriaca. De wandeling begint met een grote kolonie Bijeneters. Kijkend naar de Bijeneters hoort u een kakafonie aan vogelzang van o.a. Sperwergrasmus, Krekelzanger, Draaihals, Syrische bonte specht, Wielewalen etc. Meestal lukt het in deze vallei de Sperwergrasmus goed in beeld te krijgen. Een deel van de stroomdalgraslanden wordt gebruikt als hooiland. In deze vochtige hooilanden broeden jaarlijks Kwartelkoningen. De Schreeuwarend en Zwarte ooievaars broeden in de aangrenzende bossen. Tevens veel vlinders, mogelijk nog een late pijpbloemvlinder, maar zeker verschillende soorten vuurvlinders. Achter in de vallei huist een populatie Siesels, een grondeekhoorn, kenmerkend voor steppegebieden.

 

Syrische bonte specht

 

Dag 8 Na een laatste ontspannen avond en nacht op Farm Lator, roept de plicht weer en rijden we richting Boedapest voor de vlucht huiswaarts.

 


Hortobagy


Reisbegeleiding Paul van der Poel
Richtprijs € 1.065 (7 deelnemers), € 950 (16 deelnemers) 
Toeslag eenpersoonskamer (beperkt beschikbaar) € 100,00
Aantal deelnemers minimaal 7 en maximaal 16
Uiterste inschrijfdatum 1 april 2018
In de reissom inbegrepen volpension, alle transport (dus incl. vluchten) en diensten van SNR-reisleider en lokale gids.  

Meer informatie Farm Lator is een eenvoudige, maar schone en zeer goed verzorgde accommodatie. Het pension ligt magnifiek en om de accommodatie is al veel te zien. 's ochtends voor het ontbijt, en 's avonds na het avondmaal is het er nog heerlijk vogelen en vlinderen. Bijna alle kamers hebben privé-faciliteiten, twee eenpersoonskamers delen een badkamer. Voor deze kamers hoeft geen toeslag voor de eenpersoonskamer te worden betaald.

Op enkele dagen wordt een wandeling gemaakt van enkele tot 6 of 7 km. Goede wandelschoenen, mogelijk (lichte) bergschoenen zijn aan te bevelen.

De volgorde van de excursies is onder voorbehoud. Excursies kunnen in overleg worden gewijzigd i.v.m. met weersomstandigheden en de lokale en actuele situatie. Meer informatie bij Stichting Natuurreizen nilssons@ziggo.nl of 06-15 960 141.  
<h1>stichtingnatuurreizen.nl sitemap:</h1> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1032">Home</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1030">Onze reizen</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1147">Extremadura</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1169">Nederland</a><br /> --<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1170">Bargerveen</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1082">Suriname</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1185">Diepholz</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1187">Wit-Rusland</a><br /> --<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1234">De reis op kaart</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1086">Noord-Griekenland </a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1201"><b>Hongarije</b></a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1191">Bulgarije</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1190">Algarve</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1235">Madeira - wandelreis</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1236">Sri Lanka</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1145">Nu boeken</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1148">Reis boeken</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1150">Betalingen</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1149">Algemene voorwaarden</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1023">Over SNR</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1138">Historie</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1137">Reisbegeleiders</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1139">Contact opnemen</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1140">Colofon</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1231">Service &amp; Links</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1157">Algemene paklijst</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=101">Aanmelden nieuwsbrief</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />